Koen PaulyKoen Pauly (°1981) bespeelt reeds 13 jaar als titularis het monumentale 3-klaviers Klaisorgel uit 1935 van de Heilig-Hartkerk te Knokke-Heist.  Sinds drie jaar staat hij in deze functie ook in voor het muziekleven rond het grote concertorgel uit 1996 in de Margaretakerk van Knokke.

Ook werkt hij aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Kunst van De Haan, als coördinator, begeleider, leerkracht Creatief Musiceren, notenleer, samenzang, en piano.   Dagelijks kan hij er  zo zijn fascinatie voor muziek in de meest brede zin doorgeven aan de jongere generatie. 

Zelf raakte Koen al heel vroeg  geïnteresseerd in orgelmuziek.  Dat kon hij vormgeven aan de SAMW van Veurne, waar hij orgellessen nam bij Peter Ledaine.  Om zich professioneel te vervolmaken volgde hij eerst nog hogere muziekstudies aan het Lemmensinstituut te Leuven, hoofdinstrument orgel bij prof. Luc Ponet, die een enorm ruim referentiekader aan inzichten en ervaringen meegaf.  Deze bagage nam Koen nadien mee langs een meer persoonlijke invalsweg naar een rijk muzikaal leven, met jaarlijks verschillende optredens als solist, begeleider, continuo-speler, dirigent en koorzanger. 

Als dirigent ontving hij zijn eerste lessen op aanbod van Kurt Bikkembergs.  Hij leidde zowel vaste formaties als ad hoc ensembles in de veelzijdige Vlaamse amateurkorenwereld, en zoekt daarin steeds naar een totale programmabeleving.  Hij realiseerde grotere projecten, zoals cantates van Buxtehude en Charpentier met koor, solisten en orkest, maar ook kleinere madrigaalprojecten, zoals recent nog met het ensemble Sibaris, wat dan weer werd opgemerkt door en tot een nauwe samenwerking leidde met dirigent Lucas De Lil. 

Hij werkt sinds kort als assistent  van dirigente Griet De Meyer mee aan projecten van het Koksijdse Beauvarletkoor, en aan een eigen nieuwe projectgroep onder de naam Sulis.