Decorte Marc *
Delavie Tom
De Smet Marc 
Eeckhout Dirk *
Essel René
Vandenbussche Luc
Van Iseghem Georges
* niet op de foto